15.1.2021

Asiantuntija vastaa: Voinko tehdä käytössämme olevan kielten oppikirjan kappaleen sanastosta tehtäviä esim. Kahootilla tai Quizletillä?

Kysyimme Suomen Kustannusyhdistyksen juridiselta asiantuntijalta Johanna Haapiainen-Makkoselta, saako luokan käytössä olevan kielten oppikirjan sanastoista tehdä tehtäviä esim. Kahootilla tai Quizletillä?

Asiantuntija vastaa -juttusarjan bannerikuva

”Lähtökohtana on, että oppikirja saa tekijänoikeuslaissa säädettyä suojaa kirjallisena teoksena. Oppikirjan sanasto voi myös olla sellainen kirjallisen teoksen osa, jonka kohdalla teoskynnys ylittyy”, vastaa Johanna Haapiainen-Makkonen.

Korkein oikeus on ottanut kantaa kielten oppikirjan sanastoihin ratkaisussaan 2005:43. Korkein oikeus katsoi, että kyseisessä tapauksessa sanastot muodostivat tekstikappaleen kanssa opetuksellisen kokonaisuuden. Teokseen otettavien ja sanastoon sisällytettävien sanojen valinta edellyttää tekijältä monenlaisten seikkojen tarkastelua. Tekijöiden on esimerkiksi ratkaistava se, mitkä sanat tekstissä opetetaan ja missä vaiheessa tietty sana on opetuksellisesti perusteltua ensi kertaa esittää. Sanastot eivät siis ole vain mekaanisesti koottuja sanaluetteloja, vaan myös ne ilmentävät teoksen osana tekijän luovuutta ja persoonallisia valintoja. Korkein oikeus piti edellä mainituista syistä ilmeisenä, että sanastot ylittävät myös itsenäisesti arvioiden teoskynnyksen ja saivat siten tekijänoikeussuojaa.

”On kuitenkin hyvä huomata, että kyseisessä ratkaisussa oli kyse siitä, että ulkopuolinen taho oli ilman oppikirjan tekijänoikeuden haltijoiden suostumusta kopioinut sanaston tietokoneella luettavissa oleville levykkeille ja ryhtynyt markkinoimaan levykkeitä”, huomauttaa Haapiainen-Makkonen. ”Näin ollen ratkaisua ei voi sellaisenaan rinnastaa tilanteeseen, jossa opettaja tekee oman luokkansa tai opetusryhmänsä käytössä olevan kielen oppikirjan kappaleen sanastosta tehtäviä esimerkiksi Kahootilla tai Quizletillä omalle luokalleen.”

”Vaikka oppikirja kokonaisuudessaan ja myös oppikirjan sanasto itsenäisenä saisivatkin tekijänoikeussuojaa, ei tehtävien tekemiseen oppikirjan kappaleen sanastosta Kahootissa tai Quizletissä käsittääkseni ole estettä, jos kyse tilanteesta, jossa oppikirja on käytössä kyseisessä opetusryhmässä”, vastaa Haapiainen-Makkonen. ”Tämä koskee kuitenkin vain tilanteita, jossa tehtäviä tehdään luokassa tai suljetulla oppimisalustalla, joka on kyseisen opetusryhmän käytössä.”

”Jos oppikirjan sanaston perusteella tehtyjä tehtäviä haluaa jakaa myös muulle kuin omalle opetusryhmälle, tulee tähän kysyä lupaa kustantajalta ja tekijältä”, Haapiainen-Makkonen muistuttaa.

Kysy asiantuntijalta -juttusarjassa asiantuntijat vastaavat opettajia askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin

Onko sinulla tekijänoikeuskysymyksiä, joihin haluaisit asiantuntijan vastauksen? Voit lähettää kysymyksiäsi sähköpostilla viestinta (at) kopiosto.fi. Laita otsikoksi “Asiantuntija vastaa”. 

Takaisin