12.5.2021

Asiantuntija vastaa: Miten opiskelija saa käyttää kuvia opinnäytetyössään?

Asiantuntija vastaa -juttusarjan bannerikuva

Kysyimme Kopioston lakimieheltä Sini Kauppilalta, miten opiskelija saa käyttää kuvia opinnäytetyössään.

”Kuvan käyttö opiskelijan opinnäytetyössä voi olla sallittua ilman kuvan oikeudenhaltijan lupaa tekijänoikeuslain sitaatti- tai kuvasitaattisäännöksen nojalla, vaikka pääsääntöisesti kuvan käyttö verkossa julkaistavassa työssä edellyttääkin kuvan oikeudenhaltijan antamaa lupaa”, Kauppila kertoo.

Tekijänoikeuslain 22 §:n mukaan julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän tavan mukaisesti lainauksia eli sitaatteja. Siteerauksen tulee liittyä opiskelijan opinnäytetyössä käsittelemään asiaan. Toisin sanoen sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys opiskelijan omaan tekstiin. Siteerauksen tarkoitus on tavallisesti selventää tai havainnollistaa käsiteltyä asiaa esimerkin avulla. Tällöin sitaatti voi olla pidempikin, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi tai havainnollistamiseksi. Sallitun sitaatin pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.

Tekijänoikeuslain 25 §:n kuvasitaattisäännöksen mukaan kuvataideteoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä lainauksia tieteelliseen tai arvostelevaan esitykseen. Asian käsittelytavan tulee olla tieteellinen tai arvosteleva. Kokonaisia kuviakin saa siten lainata tieteelliseen esitykseen, kuten opinnäytetyöhön, jos siteerauksen edellytykset täyttyvät.

”Lainattavat kuvat eivät saa olla pääasia, vaan niiden tulee havainnollistaa tai selventää tekstiä. Kuvaa tulee käsitellä tekstissä, ja siteeraamisen on oltava perusteltua esityksen selventämiseksi tai havainnollistamiseksi. Kuvituksen kerääminen julkaisuun tai oman tekstin elävöittäminen kuvilla ei ole mahdollista vetoamalla sitaattioikeuteen”, Kauppila täsmentää. “Opiskelija voi siis käyttää kuvia opinnäytetyössään pyytämättä lupaa kuvan oikeudenhaltijalta, jos lain edellytykset siteeraukselle täyttyvät. Siteerattaessa tulee myös aina mainita tekijän nimi ja sitaatin lähde eli yleensä lähdeteos.”

Tekijänoikeusneuvosto on katsonut, että arkkitehtuurin opiskelijan diplomityöhön oli sallittua ottaa sanomalehden artikkelista kuva. Kuva esitti aukiolle tuotuja tuoleja ja pöytiä kahden kuukauden jälkeen, jolloin niiden kunto oli havaittavasti rapistunut ja kulunut. Diplomityön vastaavassa osiossa oli käsitelty sitä, kuinka rapistuminen, patinoituminen ja ulkopintojen visuaalinen vanheneminen jakavat mielipiteitä. Opiskelija käytti muuntelematta kuvaa opinnäytetyössään selventääkseen ja havainnollistaakseen esitystään ja merkitsi työhönsä kuvalähteen ja kuvaajan nimen. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kuvalla oli riittävä asiallinen yhteys tekstiin, eikä sitä ollut käytetty pelkästään kuvituksena. Kuva ei ollut myöskään diplomityön tai sen kyseessä olevan osion pääasia. Siksi kuvan siteeraaminen opinnäytetyössä oli sallittua. (TN 2020:7)

”Jos siteerauksen edellytykset eivät täyty, opiskelija voi pyytää kuvan oikeudenhaltijan luvan kuvan käyttöön opinnäytetyössään tai käyttää esimerkiksi CC-lisenssillä lisensioituja kuvia”, Kauppila vinkkaa.

Kysy asiantuntijalta -juttusarjassa asiantuntijat vastaavat opettajia askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin

Onko sinulla tekijänoikeuskysymyksiä, joihin haluaisit asiantuntijan vastauksen? Voit lähettää kysymyksiäsi sähköpostilla viestinta (at) kopiosto.fi. Laita otsikoksi “Asiantuntija vastaa”. 

Takaisin