Valokuvan suoja

Lähtökohtaisesti kaikki valokuvat ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja.

Jos teoskynnys ylittyy, saa valokuva suojaa teoksena. Muut valokuvat saavat suojaa tavallisina valokuvina. Oikeuskäytännössä valokuvien teoskynnys on ollut melko korkea. Teostason ylittyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Tekijänoikeusneuvoston lausuntojen TN2011:9 ja TN2013:3 mukaan arvioinnissa huomioitavia seikkoja ovat muun muassa valaistus, lavastus, kuvattavan kohteen sijainti, rajaus, kuvakulma ja tunnelma.

Teosvalokuvan ja tavallisen valokuvan suoja on pääosin samanlainen. Tärkein ero on suoja-ajassa. Teosvalokuva saa suojaa 70 vuotta kuvaajan kuolinvuoden päättymisestä. Tavallisen valokuvan suoja-aika on 50 vuotta kuvan ottamisvuodesta.

tekijänoikeuslaki 1 § ja 49 a §

Valokuvan teoskynnys

Tekijänoikeusneuvoston lausunnon TN2003:6 mukaan historiallisesti merkittävän tilanteen kuvaaminen sinällään ei tee kuvasta teosvalokuvaa. Lausunnossa oli kysymys Paavo Nurmen olympiatulen syttymistä koskevasta valokuvasta.