Kuvien julkaiseminen

Kuvaaminen ei ole sama asia kuin kuvan julkaiseminen. Kuvan julkaiseminen ei saa loukata henkilön kunniaa tai yksityisyyttä. Valokuva katsotaan henkilötiedoksi. Henkilötietoja ei saa esimerkiksi julkaista netissä ilman henkilön lupaa.

Hyvä perussääntö on pyytää kuvaus- ja julkaisulupa. Alaikäisten lasten kohdalla tarvitaan julkaisemiseen lupa myös huoltajilta.

Henkilön kuvan julkaiseminen

Jokaisen yksityiselämä ja kunnia on laissa suojattu. Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä levittäessä toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen, joka on omiaan aiheuttamaan loukatulle vahinkoa tai kärsimystä tai halveksuntaa. Kunnianloukkaus voi olla törkeä, jos loukkaava tai halventava tieto tai vihjaus levitetään joukkotiedotusvälineessä, kuten lehdessä tai televisiossa, tai muutoin saatetaan lukuisten henkilöiden tietoon, esimerkiksi levittämällä verkossa.

Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Törkeästä kunnianloukkauksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Lisäksi voi joutua maksamaan vahingonkorvauksia kärsimyksestä ja muusta vahingosta sekä vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Mikäli valokuvassa on tunnistettavissa henkilöitä, on kaikilta tunnistettavilta henkilöiltä kysyttävä lupa kuvan käyttöön. Myös liian yksityisten tietojen levittäminen on laitonta. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Lisäksi voi joutua maksamaan vahingonkorvauksia kärsimyksestä ja muusta vahingosta sekä vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

rikoslaki 24 luku 8 §, 9 § ja 10 §

Oppilaan valokuvan julkaiseminen

Oppilaan valokuvan saa julkaista koulun verkkosivuilla vain oppilaan huoltajien yksiselitteisesti antamalla suostumuksella.