Henkilön oikeus omaan kuvaan

Valokuvassa esiintyvälle henkilölle ei synny tekijänoikeutta kuvaan. Hänellä ei ole tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta määrätä valokuvan kappaleen valmistamisesta tai yleisölle välittämisestä. Nämä oikeudet kuuluvat valokuvaajalle.

Valokuvaamalla valmistetun muotokuvan tilaajalla on oikeus antaa lupa muotokuvan julkaisemiseen lehdessä tai elämänkerrallisessa kirjoituksessa, ellei valokuvaaja ole tätä erikseen kieltänyt.

tekijänoikeuslaki 40 c §

Kuva tunnistettavasta henkilöstä on henkilötieto. Kuvan julkaiseminen verkossa on henkilötietojen käsittelyä, johon tarvitaan yleensä henkilön lupa.

Henkilön kuvan käyttäminen markkinoinnissa ja mainonnassa ei ole sallittua ilman kuvassa olevan henkilön lupaa. Mikäli henkilön kuvaa käytetään mainonnassa ilman hänen suostumustaan, on kuvattu oikeutettu korvaukseen kuvan käytöstä.

Jos julkaisee luvattomasti henkilön yksityiselämästä kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä kuvassa olevalle henkilölle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa, voi syyllistyä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.  Kuvan julkaisija voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen, ja hänet voidaan velvoittaa maksamaan korvausta kuvassa olevalle henkilölle vahingonkorvauslain nojalla. Rikos edellyttää kuitenkin aina tahallisuutta.

rikoslaki 24 luku 10 §