Valokuvat ja kuvaaminen

Oikeus valokuvaan syntyy kuvan ottajalle, ei kuvan kohteelle. Valokuvan julkaiseminen ja tallentaminen esimerkiksi omalle www-sivulle tai koulun intranetiin edellyttää siis kuvan ottajan luvan. Mikäli valokuvassa on tunnistettavissa henkilöitä, on kaikilta tunnistettavilta henkilöiltä kysyttävä lupa kuvan käyttöön.

tekijänoikeuslaki 1 § ja 49 a §, rikoslaki 24 luku 10 §

Kopioston luvalla saa kopioida ja digitoida opetus- ja tutkimuskäyttöön kuvia lähes kaikenlaisista julkaisuista, niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin, ja kopioida tai tallentaa verkossa vapaasti olevaa kuva-aineistoa osaksi omaa opetusmateriaaliaan, oppilaiden projektitöitä tai opetusmateriaalin täydennykseksi. Kopioston luvalla kuvamateriaalia saa myös muokata vähäisessä määrin, kuten esimerkiksi lisätä niihin huomiomerkintöjä, ympyröitä tai nuolia. Oppitunnilla voidaan myös harjoitella kuvankäsittelyä verkossa vapaasti saatavilla tai julkaisuista löytyvillä kuvilla.

Merkitse aina valokuvaajan nimi ja lähde työhösi.

Verkossa on saatavilla paljon kuvamateriaalia, jonka käytön oikeudenhaltijat ovat sallineet Creative Commons -lisenssillä tai muulla vastaavalla avoimella lisenssillä. Tällaista aineistoa voi käyttää lisenssiehtojen mukaisesti. CC-lisensseissä on useita erilaisia yhdistelmiä ja niiden käyttöoikeuksissa eroja. Kuvakkeet osoittavat, onko tekijä sallinut teoksen käytön sellaisenaan, teoksen muuntelun, jakamisen ja/tai kaupallisen käytön. Lue lisää CC-lisenssistä.

Creative Commons -lisenssi edellyttää aina tekijän ja lisenssin merkitsemistä käytetyn kuvan yhteydessä.

 

Koulussa valokuvaaminen ja kuvien julkaiseminen

Tavanomaisesti koulun retkillä sekä leirikouluissa valokuvataan paljon. Myös oppitunnilla otetaan kuvia. Valokuvaa koskevat säännökset koskevat myös näitä tilanteita. Oikeus valokuvaan syntyy kuvan ottajalle, ei kuvan kohteelle. Lupa kuvan käyttöön esimerkiksi koulun julkaisussa tai verkkosivuilla tulee pyytää valokuvaajalta.
Valokuvassa olevien tunnistettavien henkilöiden kohdalla täytyy huomioida myös yksityisyyden suoja. Kuvan julkaisemiseen tarvitaan myös heidän suostumuksensa. Alaikäisten lasten osalta myös huoltajien suostumus.