Sallittua Kopioston kopiointiluvalla

Kopioston luvalla saa kopioida ja digitoida lähes kaikenlaisia julkaisuja, niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin, opetus- ja tutkimuskäyttöön. Kopioitua aineistoa voi ottaa osaksi omaa opetusmateriaalia tai jakaa oppilaille muun opetusmateriaalin täydennykseksi. Kopiointiluvalla saa myös tulostaa aineistoja netistä tai muusta digitaalisesta lähteestä opetusta ja tutkimusta varten. Aineistoja saa jakaa oppilaille suljetussa verkossa niin, että se on vain sen opetusryhmän saatavilla, jolle aineisto on tarkoitettu.

Aineistoja kopioitaessa ja käytettäessä tulee tekijän ja julkaisun nimi merkitä kopioon tai aineiston yhteyteen hyvän tavan mukaisesti.

Kuinka paljon saa kopioida

Kopioston luvalla opettajat ja oppilaat saavat

Esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa:

 • valokopioida samasta julkaisusta samaa opetusryhmää varten enintään 20 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta
 • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 5 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta
 • kopioida tai tulostaa enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa
 • kopioida sähkökirjoja, ellei niiden omista sopimus- tai lisenssiehdoista muuta johdu, enintään 5 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta

Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (lukiot, ammatilliset oppilaitokset, aikuiskoulutus, kansanopistot, kansalaisopistot):

 • valokopioida samasta julkaisusta samaa opetusryhmää varten enintään 20 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta
 • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 15 sivua, kuitenkin enintään 15 % julkaisusta
 • kopioida enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa
 • kopioida sähkökirjoja, ellei niiden omista sopimus- tai lisenssiehdoista muuta johdu, enintään 15 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin 15 prosenttia julkaisusta.

Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut, kesäyliopistot, yliopistojen täydennyskoulutus):

 • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 20 sivua, kuitenkin enintään 20 % julkaisusta
 • skannata tai digitoida yhden kokonaisen tieteellisen artikkelin tieteellisestä aikakauslehdestä
 • kopioida tai tulostaa enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa
 • kopioida sähkökirjoja, ellei niiden omista sopimus- tai lisenssiehdoista muuta johdu, enintään 20 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin 20 prosenttia julkaisusta.
 • valokopioida samasta julkaisusta samaa opetusryhmää varten enintään 20 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta

Näissä rajoissa opettaja tai luennoitsija saa valmistaa yhden kopiokappaleen jokaiselle oppilaalle ja muutaman kappaleen itselleen.

Nuottijulkaisusta saa kopioida edellä mainittua noudattaen kuitenkin enintään 10 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet julkaisusta. Nuotteja saa kopioida esityskäyttöön ja esitykseen valmistautumista varten vain, kun kyseessä on oppilaitoksen opetustilanne tai oppilaitoksen järjestämä maksuton tilaisuus, jossa on yleisönä pääasiassa oppilaitoksen henkilökuntaa, oppilaita tai opiskelijoita ja heidän läheisiään. Kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja saa kopioida vain musiikin teoria-aineiden opetusta ja tutkimusta varten.

SFS-standardeja sisältävästä julkaisusta saa Kopioston luvalla kopioida tai skannata enintään 10 prosenttia kokonaissivumäärästä, ei kuitenkaan enempää kuin 20 sivua eikä yksistään standardin ydinosaa.

Kopioston luvalla saa kopioida painetuista julkaisuista kuten kirjoista ja lehdistä 20 sivua. Nuottijulkaisuista saa kopioida 10 sivua opetuskäyttöön.

Mitä ei saa kopioida

Kopiointilupa ei koske työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja, kansainvälisiä standardeja, musiikkia eikä av-aineistoa tai teoksia, joiden käytön oikeudenhaltija on kieltänyt.

Lupa ei myöskään koske niitä käyttötilanteita tai sellaisia aineistoja, joihin oppilaitoksella on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva käyttöoikeus, esimerkiksi oppilaitoksen ostama artikkelitietokanta. Näitä aineistoja saa käyttää lisenssisopimuksen tai muiden käyttöehtojen mukaisesti. Kopioston kopintiluvalla saa kuitenkin lupaehtojen mukaisesti kopioida sähkökirjoja, ellei niitä koskevista omista sopimus- ja lisenssiehdoista muuta johdu.

Kopioitua aineistoa ei saa ottaa osaksi aineistopankkia tai tietokantaa.

Työ-, harjoitus- ja vastauskirjojen kopiointi on Kopioston luvalla kokonaan kielletty. Tästä poikkeuksena on etäopetus. Etäopetusta varten saa kopioida rajoitetusti myös työ- ja harjoituskirjoja. Opiskelija saa kopioida työ- tai harjoituskirjaan laatimansa vastauksen lähetettäväksi opettajalle tarkistettavaksi. Opiskelijalla on kuitenkin oltava hallussaan kyseinen kirja. Työ- tai harjoituskirjasta ei saa kopioida muita osia kuin niitä, joihin vastaus on laadittu. Opettaja saa kopioida vastaavasti myös vastauskirjaan sisältyvän mallivastauksen lähetettäväksi oppilaalle.

Julkaisujen kopiointimerkinnät ja kopiointi

Julkaisuissa saattaa olla erilaisia kopioinnin kieltäviä merkintöjä. Ellei kieltoa ole ilmoitettu Kopiostoon, saa näitäkin teoksia kopioida opetuskäyttöön tämän sivuston ohjeiden mukaisesti. Teoskohtaisia kieltoja ei juuri ole tehty. Voimassaolevan listan kieltoilmoituksista voit tarkastaa Kopioston verkkosivuilta.

Kopioston kopiointilupa

Opettaja voi kopioida lehdistä ja kirjoista otteita lisämateriaaliksi oppitunnille. Oppilaitosten kopiointiluvalla saa myös skannata lehtiartikkeleita ja otteita kirjoista tai tulostaa tai kopioida uutisartikkeleita ja muuta tekstiaineistoa verkosta ja liittää niitä omaan opetusmateriaaliin tai koota eri lähteistä kurssimateriaalipaketin.