Kuinka paljon saa kopioida

Kopioston luvalla opettajat ja oppilaat saavat

Peruskouluissa:

  • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 5 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta
  • kopioida enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa
  • Kopioston kopiointiluvalla saa kuitenkin lupaehtojen mukaisesti kopioida sähkökirjoja, ellei niiden omista sopimus- tai lisenssiehdoista muuta johdu enintään 5 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta.

Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (lukiot, ammatilliset oppilaitokset, aikuiskoulutus, kansanopistot, kansalaisopistot):

  • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 15 sivua, kuitenkin enintään 15 % julkaisusta
  • kopioida enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa
  • Kopioston kopiointiluvalla saa kuitenkin lupaehtojen mukaisesti kopioida sähkökirjoja, ellei niiden omista sopimus- tai lisenssiehdoista muuta johdu enintään 15 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin 15 prosenttia julkaisusta.

Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut, kesäyliopistot, yliopistojen täydennyskoulutus):

  • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 20 sivua, kuitenkin enintään 20 % julkaisusta
  • skannata tai digitoida yhden kokonaisen tieteellisen artikkelin tieteellisestä aikakauslehdestä
  • kopioida enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa
  • Kopioston kopiointiluvalla saa kuitenkin lupaehtojen mukaisesti kopioida sähkökirjoja, ellei niiden omista sopimus- tai lisenssiehdoista muuta johdu enintään 20 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin 20 prosenttia julkaisusta.

Kuitenkin SFS-standardeja sisältävästä julkaisusta saa Kopioston luvalla kopioida tai skannata enintään 10 prosenttia kokonaissivumäärästä, ei kuitenkaan enempää kuin 20 sivua eikä yksistään standardin ydinosaa.