Muut lisenssit

Sähköiset oppimateriaalit

Sähköisiä oppimateriaaleja ja verkkoaineistoja saattavat koskea lisenssi-, käyttö- ja muut sopimusehdot, joilla ne on hankittu oppilaitoksen ja opettajan käyttöön. Tällaisen aineiston käyttöoikeuden määrittelevät lisenssi- ja käyttöehdot. Esimerkiksi se, saako aineistosta kopioida osia ja liittää omaan aineistoon tai tallentaa oppimisympäristön ulkopuolelle, tulee tarkistaa käyttöehdoista.

Creative Commons -lisenssi

Verkossa on saatavilla paljon aineistoja, joiden käytön oikeudenhaltijat ovat sallineet Creative Commons -lisenssillä tai muulla vastaavalla avoimella lisenssillä. Tällaista aineistoa voi käyttää lisenssiehtojen mukaisesti. Creative Commons -lisenssi muodostuu tekijän määrittelemistä ehdoista (kuvakkeista), miten hänen teostaan saa käyttää. Kyse on tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta, jonka käyttämisen tekijä on sallinut määrittelemillään ehdoilla. CC-lisensseissä on useita erilaisia yhdistelmiä ja niiden käyttöoikeuksissa eroja. Kuvakkeet osoittavat, onko tekijä sallinut teoksen käytön sellaisenaan, teoksen muuntelun ja/tai kaupallisen käytön. Lisenssimerkinnöistä ja käyttöehdoista löytää lisätietoa CreativeCommons.fi -verkkosivuilta.  Creative Commons -lisenssi edellyttää aina tekijän ja lisenssin merkitsemistä käytetyn teoksen yhteydessä.

Vapaasti käytettävissä olevan aineiston hakeminen onnistuu esimerkiksi palveluiden omilla sivuilla olevilla hakukoneilla tai Google-hakukoneella. On kuitenkin hyvä huomata, että verkossa on myös luvattomasti CC-lisenssillä jaettua aineistoa. Viime kädessä käyttäjä on vastuussa käytön luvallisuudesta sekä siitä, että teoksen käyttö on ollut lisenssiehtojen mukaista.

Ennen kuin käytät CC-lisensioitua materiaalia, selvitä millä ehdoilla tekijä on sallinut käytön.