Kuntasopimus

Tekijänoikeuslain nojalla oppitunnilla saa esittää musiikkia niin soittimilla kuin tallenteeltakin. Muissa tilanteissa kuin oppitunnilla, kuten koulun juhlissa, diskoissa tai tapahtumissa, tulee musiikin esittämiseen hankkia lupa Teostosta. Jos musiikkia soitetaan tallenteelta, tarvitaan musiikin esittämiseen lupa myös Gramexista.

Kunnat voivat sopia musiikin esittämisestä ja tallentamisesta kunnallisten koulujen ja oppilaitosten muissa tilaisuuksissa Teoston kanssa. Teoston kuntasopimuksella saa valmistaa ääni- tai kuvatallenteen kunnan päiväkotien sekä koulujen ja oppilaitosten juhlien (kuten kevät- tai joulujuhlat) musiikkiesityksistä. Tallennetta saa käyttää oppilaitoksen toimintaan liittyvässä, ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Sopimus ei koske internetkäyttöä ja tallennus tulee tehdä oppilaitoksen henkilökunnan toimesta. Lisätietoja Teoston luvista

Lähes kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen myös Gramexin kanssa äänitemusiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin käytöstä oppilaitoksessasi.

Kopioitavan tallenteen pitää olla laillinen, esimerkiksi alkuperäinen cd-levy.