Musiikin esittämis- ja tallentamisluvat

Perhe- ja ystäväpiirin tilaisuuksiin musiikinkäyttölupia ei tarvita. Musiikin julkiseen esittämiseen lupa kuitenkin tarvitaan yleensä aina.

Musiikin esittäminen opetuksessa

Musiikkia saa opetuksen yhteydessä esittää vapaasti, esimerkiksi soittaa cd-levyltä musiikkia oppitunnilla tai soittaa ja laulaa musiikkikappaleita oppilaiden kanssa.

tekijänoikeuslaki 21 §

Muissa oppilaitosten tilaisuuksissa tai ansiotarkoituksessa tapahtuvassa opetuksessa musiikin esittämiseen tarvitaan musiikin oikeudenhaltijoiden lupa. Lähes kaikki kunnat ovat sopineet Teoston ja Gramexin kanssa musiikin esittämisestä ja tallentamisesta kunnallisten koulujen ja oppilaitosten muissa tilaisuuksissa. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen. Tarkista omasta kunnastasi tai Teostosta ja Gramexista, koskeeko kuntasopimus oppilaitostasi.

Tekijänoikeuslain säännös ei salli musiikkivideoiden esittämistä opetuksessa. Tarvittavia lupia voi hankkia Teostosta ja Gramexista.

 

Oppilaat tekevät oppitunnilla projektityönä videota. He haluavat liittää videoon musiikkia. Tarvitaanko siihen erillinen lupa?

Musiikin liittäminen videoon on synkronointia, johon tarvitaan musiikin tekijöiltä erillinen lupa. Luvan musiikin tallentamiseen videolle voi hankkia Teostolta ja Gramexilta. Lupa tarvitaan molemmilta.

Lähes kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Gramexin kanssa äänitemusiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin tallentamisesta oppilaitoksessasi.