Oppilaan musiikkiesityksen tallentaminen

Puheen sekä musiikki- ja näyttämöesitysten taltioimiseen tarvitaan yleensä sekä tekijän että esittäjän lupa.

Oppilaalla on iästä riippumatta tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon, kuten musiikkiesityksiin ja -teoksiin, piirustuksiin tai kirjallisiin opinnäytetöihin. Tällaisen teoksen käyttäminen edellyttää oppilaan suostumusta. Oppilaan ollessa alaikäinen suostumus on pyydettävä huoltajilta.

Oppilaan tai opettajan musiikkiesityksen tallentaminen on sallittua, kun tallennusta käytetään opetuksen yhteydessä vain tilapäisesti, esimerkiksi arvostelua tai kertaluonteista kuuntelua tai katselua varten. 

tekijänoikeuslaki 14 § 2 mom