Oman äänitteen tekeminen

Äänitteelle (esim. cd-levy), jolle tallennetaan muuta kuin kokonaan itse sävellettyä, sanoitettua ja sovitettua musiikkia, tulee yleensä hakea tallennuslupa Teostosta. Lupa edellytetään silloin, kun musiikin tekijä kuuluu Teostoon tai vastaavaan ulkomaiseen tekijänoikeusjärjestöön ja kun musiikin tekijänoikeussuoja on voimassa. Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja pääsääntöisesti 70 vuotta tämän kuoleman jälkeen.

Oppilaalla on iästä riippumatta tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon. Oppilaan esityksen käyttäminen äänitteellä edellyttää siten oppilaan suostumusta. Alaikäisten lasten osalta tarvitaan myös huoltajien suostumus.