Musiikin tallentaminen

Musiikin kopioiminen olemassa olevalta alkuperäistallenteelta – esimerkiksi cd-levyltä tai musiikkivideolta – muuhun kuin yksityiskäyttöön edellyttää lupaa. Tämä koskee myös internetin musiikkikaupoista ostettua yksityiseen käyttöön tarkoitettua musiikkia. Musiikin tekijöiden, kustantajien sekä esittäjien ja äänitetuottajien puolesta luvat kopioimiseen myöntävät musiikin tekijänoikeusjärjestöt Teosto ja Gramex. Muita kuin elokuvateatterilevitystä varten tehtyjä kotimaisia musiikkivideoita saa tallentaa Ylen ja MTV3:n kanavilta.

Musiikin tallentaminen nettisivuille edellyttää luvan saamista käytetyn musiikin tekijöiltä, joiden puolesta tallennusluvan myöntää Teosto. Mikäli musiikkia kopioidaan olemassa olevalta äänitteeltä, esimerkiksi cd-levyltä, tulee lupa tallentamiseen pyytää myös äänitetuottajia ja esittäviä taiteilijoita edustavalta Gramexilta.

Musiikin tallentaminen ja liittäminen osaksi omaa videota tai muuta esitystä, esimerkiksi PowerPoint-esityksen taustalle muuhun kuin yksityiseen käyttöön, edellyttää musiikin oikeudenhaltijoiden lupaa. Musiikin liittämistä videoon tai muuhun esitykseen kutsutaan synkronoinniksi. Lupia musiikin synkronoimiseen ja tallentamiseen voi hankkia Teostosta ja Gramexista. Musiikin käytöstä muun muassa YouTube-videoilla löytyy kattavasti informaatiota Teoston sivuilta.

Omaan videoon tai PowerPoint-esitykseen voi myös liittää itse tehtyä tai CC-lisenssillä lisensoitua musiikkia, eli musiikkia, jonka käytön oikeudenhaltijat ovat sallineet Creative Commons -lisenssillä tai muulla vastaavalla avoimella lisenssillä. Tällaista aineistoa voi käyttää lisenssiehtojen mukaisesti. Kyse on tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta, jonka käyttämisen tekijä on sallinut määrittelemillään ehdoilla. Creative Commons -lisenssi edellyttää aina tekijän ja lisenssin merkitsemistä käytetyn teoksen yhteydessä. Lue lisää CC-lisenssistä.

Huomaa, että videon jakamiseen netissä esimerkiksi oppilaitoksen kotisivuilla tai blogissa, saattaa tarvita eri luvan musiikin oikeudenhaltijoilta. Nettilisenssiä voi tiedustella Teostosta ja Gramexista. Teosto on solminut sopimuksen YouTuben kanssa, joka mahdollistaa sellaisten videoiden jakamisen YouTubessa, joihin on liitetty musiikkia.

Lähes kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Gramexin kanssa äänitemusiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin käytöstä ja tallentamisesta oppilaitoksessasi.