Kuvien käyttö opetuksessa

Koulutyössä käytetään runsaasti erilaisia julkaistuja kuvia, kuten piirros- ja valokuvia tai erilaisia graafisia esityksiä. Kuvien käyttötavat ja -mahdollisuudet ovat monipuolistuneet digitaalitekniikan myötä. Muiden ottamien ja tekemien kuvien käyttö muussa kuin yksityisessä käytössä edellyttää yleensä tekijän tai valokuvaajan lupaa. Oppilaitosten kopiointiluvat mahdollistavat monipuolisen kuvien kopioinnin ja käytön osana opetusmateriaalia ja projektitöitä.

Maalaus, piirustus, muu kuvataideteos

Maalaus, piirustus, veistos tai muu kuvataideteos on yleensä aina tekijänoikeuden tarkoittama suojattu teos. Kuvataideteosten osalta teoskynnyksen on oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä katsottu olevan matala. Omistajalla on oikeus asettaa taulu julkisesti näytteille ilman eri lupaa. Taulun voi myös jäljentää yksityiseen käyttöön. Tällaisten jäljennösten levittäminen yksityisen piirin ulkopuolelle ei kuitenkaan ole sallittua.

Taideteoksen kuvaaminen esimerkiksi oppikirjan sivulle tai internetiin edellyttää tekijän luvan. Tekijänoikeusjärjestö Kuvasto myöntää lupia kuvataiteen erilaiseen käyttöön.

Piirros saa tekijänoikeuden suojaa, jos se on itsenäinen ja omaperäinen. Myös oppilaiden piirustukset ovat suojattuja. Näin esimerkiksi piirustuksen sijoittaminen koulun intranetiin tai internetsivulle tai sen käyttäminen koulun painotuotteessa edellyttää oppilaan lupaa. Alaikäisten oppilaiden osalta lupa tarvitaan myös huoltajilta.

Jos maalaus, piirustus tai muu kuvataiteellinen teos on julkaistu kirjassa tai lehdessä, tällaista kuvaa saa kopioida ja käyttää opetuksessa Kopioston kopiointiluvan mukaisesti. Kopiointiluvat eivät kuitenkaan koske julkaisemattomia teoksia, esimerkiksi oppilaiden tekemiä piirustuksia tai sellaisia maalauksia, joita ei ole kuvattu ja painettu lehtiin, kirjoihin tai muihin julkaisuihin.

tekijänoikeuslaki 1 §

Sarjakuvahahmojen kopioiminen

Sarjakuvahahmot ovat tekijänoikeuden suojaamia kuvataideteoksia. Sarjakuvahahmon jäljentämiseen, kopioimiseen ja käyttöön tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. On mahdollista esimerkiksi piirtää omaan yksityiseen käyttöön jäljennöksiä sarjakuvahahmoista, mutta näitä jäljennöksiä ei saa käyttää muussa tarkoituksessa, esimerkiksi myydä tai julkaista netissä.

Kuvan liittäminen osaksi omaa esitystä

Internetissä olevan kuvan liittäminen osaksi esimerkiksi opettajan oppitunnilla käytettävää PowerPoint-esitystä taikka oppilaiden projektityötä on sallittua Kopioston kopiointiluvalla. Kuvan käyttö on voitu sallia myös esimerkiksi kuvapankin käyttöehdoissa tai Creative Commons –lisenssillä.

Verkossa on saatavilla paljon kuvamateriaalia, jonka käytön oikeudenhaltijat ovat sallineet Creative Commons -lisenssillä tai muulla vastaavalla avoimella lisenssillä. Tällaista aineistoa voi käyttää lisenssiehtojen mukaisesti. Creative Commons -lisenssi muodostuu tekijän määrittelemistä ehdoista (kuvakkeista), miten hänen teostaan saa käyttää. Kyse on tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta, jonka käyttämisen tekijä on sallinut määrittelemillään ehdoilla. Creative Commons -lisenssi edellyttää aina tekijän ja lisenssin merkitsemistä käytetyn teoksen yhteydessä. Lue lisää CC-lisenssistä.