Mitä saa tehdä ilman lupaa

Siteeraus

Julkistetusta teoksesta saa ottaa hyvän tavan mukaisesti lainauksia eli sitaatteja. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään. Lainauksia on lupa ottaa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerattaessa teosta on aina muistettava mainita siteerattava teos. Pelkistä sitaateista koostuvaa teosta ei kuitenkaan siteerausoikeuden nojalla ole oikeutta tehdä.

tekijänoikeuslaki 22 §, 25 §

Julkinen esittäminen opetuksessa

Kirjallisen teoksen voi esittää opetuksessa vapaasti. Esimerkiksi opettaja tai oppilas voi lukea kirjaa tai esittää runon luokassa. Teoksen esittäminen muussa yhteydessä kuin opetuksessa edellyttää lupaa. Esimerkiksi kirjallisuusseuran järjestämään runonlausuntailtaan tarvitaan lupa. Kirjallisten teosten julkisen esittämisen lupia voi tiedustella Sanastosta. Sillä onko tilaisuus maksullinen tai maksuton, ei ole merkitystä, jos on kysymys julkisesta tilaisuudesta.

Teoskappaleita, kuten kirjoja, saa myös näyttää vapaasti. Esimerkiksi opettaja voi näyttää kirjasta kuvia opetuksen yhteydessä. Jos kuvia tai otteita kirjasta halutaan kopioida tai liittää osaksi omaa materiaalia, tarvitaan siihen lupa. Opettaja voi myös heijastaa verkkosivuja seinälle ja näyttää verkossa olevia aineistoja, esimerkiksi kuvia. Verkkovideoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa.

tekijänoikeuslaki 21 §

Tietoa, ideaa, teoriaa saa hyödyntää

On hyvä muistaa, että tietoa, ideaa, periaatteita ja menetelmiä saa aina käyttää. Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmenemismuotoa, ei teoksen sisältämää tietoa tai ideaa. Näitä saa kuka tahansa vapaasti hyödyntää, kunhan ei plagioi suoraan toisen teosta.

Vapaat teokset

Tekijänoikeuslain mukaan vapaita teoksia ovat lait, asetukset ja viranomaisten päätökset. Näitä saa vapaasti käyttää.

Teosta saa käyttää vapaasti, kun tekijänoikeus on rauennut eli suoja-aika umpeutunut.

Myös sellaista aineistoa saa käyttää vapaasti, joka ei ole riittävän omaperäinen ja itsenäinen, jotta teoskynnys ylittyisi. Teoskynnyksen ylittyminen arvioidaan tapaus kerrallaan.

tekijänoikeuslaki 9 §

Linkittäminen

Verkossa olevaan aineistoon saa tehdä suoria hyperlinkkejä. Esimerkiksi opettaja voi liittää omaan materiaaliinsa tai kurssialustalle linkin, jonka kautta oppilaat pääsevät alkuperäiselle sivustolle, jossa aineisto sijaitsee.