Kirjalliset teokset

Mitä ovat kirjalliset teokset?

Kirjallisia teoksia ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, novellit ja runot. Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta, graafista tai plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa.

tekijänoikeuslaki 1 §

Kirjallisten teosten käyttö opetuksessa

Vapaasti saa käyttää

  • Aineistoja, joiden teoskynnys ei ylity
  • Tietoa, ideaa, periaatteita, teorioita
  • Teoksia, joiden suoja-aika on umpeutunut
  • Lakeja, asetuksia ja viranomaispäätöksiä

Lain nojalla ilman lupaa saa

Kopiointiluvalla eli sopimuslisenssillä

  • Kopioida ja digitoida osia painetuista julkaisuista
  • Kopioida ja tulostaa aineistoa verkosta

Tekijän luvalla saa käyttää

  • Aineistoja, joiden käytön tekijä on sallinut jollakin avoimella lisenssillä, kuten CC-lisenssillä
  • Mitä tahansa aineistoja pyytämällä luvan teoksen käyttöön suoraan oikeudenhaltijalta

Teosta käytettäessä on mainittava tekijän nimi ja lähde.