Av-aineistojen käyttö tutkimuksessa

Opetushallitus on hankkinut tv-ohjelmien käyttöluvan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Korkeakoulujen tulee hankkia luvat av-aineistojen tallentamiseen ja esittämiseen itse.

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kokoelmissa olevaa teosta, lukuun ottamatta ulkomaisen tuottajan tallettamaa elokuvateosta, saa käyttää tutkimukseen tekijänoikeuslain nojalla.

tekijänoikeuslaki 16 c § 3 mom