Audiovisuaaliset teokset

Mitä ovat audiovisuaaliset teokset?

Audiovisuaalisia teoksia ovat tekijänoikeuslain tarkoittamat elokuvateokset. Elokuva määritellään kulttuuriaineistojen säilyttämisestä ja tallentamisesta annetussa laissa teokseksi, joka voidaan teknisin keinoin esittää liikkuvina kuvina. Elokuvateoksiksi katsotaan siten kaikenlaiset liikkuvaa kuvaa sisältävät teokset, kuten elokuvat, tv-ohjelmat, musiikkivideot ja mainokset. Myös verkkovideot ovat lain tarkoittamia elokuvateoksia. Videopelin ja konsolipelin puolestaan ei ole katsottu olevan elokuvateoksia vaan yhteenliitettyjä teoksia tai multimediatuotteita.

Multimediatuotteita on oikeuskäytännössä katsottu taiteelliseksi tai kirjalliseksi teokseksi, yhteenliitetyksi teokseksi, elokuvateokseksi tai kokoomateokseksi. Multimediatuote, joka ei yllä teostasoon, voi saada suojaa tekijänoikeuslain 49 §:n mukaisena tietokantana.

 

Elokuvateos

Elokuvateoksena pidetään liikkuvista kuvista tai liikkuvista kuvista ja äänestä muodostuvia teoksia sekä muita elokuvaamiseen rinnastettavalla tavalla ilmaistuja teoksia, jotka ylittävät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen. Tämä määritelmä kattaa perinteisten filmille tallennettujen elokuvien lisäksi muun muassa televisiossa lähetetyt teokset, videotallenteille tallennetut teokset ja muut elokuvallisin keinoin valmistetut teokset. Elokuva määritellään usein myös kuva- tai kuva- ja äänisarjaksi, jota esitettäessä saadaan aikaan liikkuvan kuvan vaikutelma, esimerkiksi peräkkäin kuvattavilla yksittäisillä piirroskuvilla. Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut elokuvateosten teoskynnyksen ylittymistä lausunnossaan TN1998:6.

Videopelit ja konsolipelit

Videopeli ja konsolipeli eivät tekijänoikeusneuvoston lausuntojen mukaan ole elokuvateoksia, vaan yhteenliitettyjä teoksia. Yhteenliitetyssä teoksessa suojaa saavat tietokoneohjelma kirjallisena teoksena, musiikki sävellysteoksena ja kuvat kuvataiteellisina teoksina. Kukin yhteenliitetyn teoksen tekijä määrää omasta osuudesta muista riippumatta. (TN1992:3TN2001:15
ja 2015:8). Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan, että konsolipelit ovat yhteenliitettyinä teoksina tekijänoikeuden suojaamia audiovisuaalisia multimediatuotteita.